Thông tin thanh toán

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - VCB

 

      Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
   Tên tài khoản :  CTY TNHH TM DV PN TRAVEL

   Số tài khoản  :  0511 000 417 336

Chi Nhánh     :  Q5

 

     Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
   Tên tài khoản :  LÊ QUỐC BẢO

   Số tài khoản  :  007 100 401 6515

Chi Nhánh     :  TP HCM

 

DMCA.com