Bạn Uyên Nhi thực hiện tour du lịch dạo quanh đường hoa Nguyễn Huệ 2019