Hoàng đầu ấn vào mùa ở Vườn quốc gia Tràm Chim tháng 3.2020