Colmar được xem là một trong những thị trấn Trung Cổ đẹp nhất thế giới