Cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC) cho Vietravel Airlines