Vietravel Airlines đã chính thức ra mắt và cất cánh trong năm 2021