Marketing dịch vụ

Marketing dịch vụ và marketing hàng hoá về cơ bản thường có xu hướng đồng nhất, tuy nhiên, có những sự khác biệt chính giữa chúng, mà nguyên nhân cơ bản của sự khác biệt này chính là vì hàng hoá và dịch vụ có những điểm khác biệt.
Model Nook Nanthaporn
เหงาหรอได้ข่าว คุยกับเราป่าวข่าวจะได้เปลี่ยน5555 🤣🤣