Tip quảng cáo lữ hành

Marketing dịch vụ và marketing hàng hoá về cơ bản thường có xu hướng đồng nhất, tuy nhiên, có những sự khác biệt chính giữa chúng, mà nguyên nhân cơ bản của sự khác biệt này chính là vì hàng hoá và dịch vụ có những điểm khác biệt.
Vé giá rẻ - Mua hộ vé máy bay Tết với mức 50.000 đồng

Không phụ thuộc vào chuyến bay, dựa vào mã đặt vé chính xác, người đặt mua giúp vé máy bay sẽ được trả khoảng 40.000 – 60.000 đồng trong một lượt mua. Nhưng đây là công việc có tính rủi ro khá cao vì nếu như không mua được vé, người đặt vé sẽ phải chịu các chi phí liên lạc.